Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Informacja z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie informuje, iż w dniu 27 czerwca 2018r. w siedzibie Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie przy ul. Wallenroda 4d zorganizował prelekcję skierowaną do przedstawicieli placówek ochrony zdrowia z terenu Miasta Lublin (lekarze, pielęgniarki, położne).

Więcej informacji

Informacja z dnia 11 czerwca 2018 r.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego uprzejmie informuje i zaprasza na prelekcję organizowaną przez Zespół Interdyscyplinarny, skierowaną do przedstawicieli placówek ochrony zdrowia z terenu Miasta Lublin (lekarze, pielęgniarki, położne), w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedury Niebieskie Karty.
Spotkanie dotyczyć będzie m. in. ustawowego obowiązku wszczynania procedury Niebieskie Karty przez przedstawicieli placówek ochrony zdrowia, z chwilą powzięcia podejrzenia występowania przemocy w rodzinie, narzędzia jakim jest dla Sądu i Prokuratury procedura Niebieskiej Karty, sposobu wypełniania formularzy Niebieskiej Karty, współpracy w ramach grup roboczych, a także konieczności zawiadamiania określonych służb o podejrzeniu przestępstwa.
 
Prelekcja odbędzie w dniu 27 czerwca (środa) o godz. 11.00 w Sali nr 401 Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie przy ul. Wallenroda 4d.

Adam Mołdoch
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Akcja pomocy psychologicznej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

W ramach obchodu Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zapraszamy do Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie na Dni Otwarte w godzinach od 11 do 15 w dniach od 20.02. do 23.02. 2018 r. bez potrzeby wcześniejszego umówienia się.
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Włączają się w nią sądy, prokuratury, policja, prawnicze samorządy zawodowe oraz liczne organizacje pozarządowe.

Więcej informacji


INFORMACJA z dnia 2018-01-02.

Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż, w 2018 r. w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 9:00 – 10:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będą dyżurować przedstawiciele Wspólnoty Anonimowych Alkoholików z siedzibą w Lublinie.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz rodziny, mające problem z nadużywaniem alkoholu do udziału w indywidualnych spotkaniach z przedstawicielem Wspólnoty.

Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż w 2018 r. w dniach: 16 stycznia, 26 lutego oraz 19 marca w godz. 9:00 – 12:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować lekarz/koordynator służb medycznych Ośrodka.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin na porady indywidualne dotyczące toksycznego działania alkoholu na organizm człowieka.
 


Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie zaprasza.

Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż, w dniach: 09 października, 06 listopada oraz 04 grudnia br., w godz. 9:00 – 11:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego, będącego ciałem doradczym Prezydenta Miasta Lublin ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz ich rodziny, dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie, w tym także osoby stosujące przemoc w rodzinie do udziału w indywidualnych spotkaniach z przedstawicielem Zespołu Interdyscyplinarnego.
 


Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie zaprasza w każdy trzeci czwartek miesiąca.

Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż, w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 9:00 – 10:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będą dyżurować przedstawiciele Wspólnoty Anonimowych Alkoholików z siedzibą w Lublinie.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz rodziny, mające problem z nadużywaniem alkoholu do udziału w indywidualnych spotkaniach z przedstawicielem Wspólnoty. Pierwszy dyżur planowany jest na 21.09.2017 r. (czwartek).
 


Otwarcie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin

W dniu 28.04.2016 r. przy ul. Północnej 3 w Lublinie odbyła się uroczystość inauguracji działalności Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, funkcjonującego w ramach Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.
 
Na zaproszenie władz miasta oraz Dyrekcji Centrum odpowiedzieli przedstawiciele m.in. Rady Miasta Lublin, służby zdrowia, instytucji i organizacji zajmujących się problematyką społeczną oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.
Uroczystość otwarcia Ośrodka poprzedziła konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka i Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin Pani Moniki Lipińskiej.

Galeria zdjęć z otwarcia OWI (Ośrodek Wczesnej Interwencji).
 
Więcej informacji


10-lecie Centrum Interwencji Kryzysowej oraz konferencja „RAZEM przez NIEmoc”

Uroczyste obchody 10-lecia Centrum Interwencji Kryzysowej W dniu 4 listopada 2015 r odbędzie się uroczysta gala z okazji 10-lecia Centrum oraz konferencja podsumowująca realizację projektu „RAZEM przez NIEmoc”.
 
Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk i Dyrektor Centrum Interwencji K ryzysowej Agnieszka Zielińska zapraszają do uczestnictwa w uroczystej konferencji ...
 


Więcej informacji


Warsztaty Edukacji Prawnej.

Zapraszamy do uczestnictwa w Bezpłatnych Otwartych Warsztatach Edukacji Prawnej.
 
Podczas spotkań na warsztatach nauczysz się między innymi, jak redagować pisma do sądów i innych instytucji, jak rozumieć korespondencję przychodzącą z sądów i urzędów, jak radzić sobie z urzędnikami. :)

Więcej informacji


„Kierunek poMOC” - program wolontariacki CIK

W sobotę miało miejsce podsumowanie części szkoleniowej naszego nowego projektu „Kierunek poMOC”.
 
Projekt ma na celu wyposażyć naszych wolontariuszy w wiedzę i umiejętności z zakresu interwencji kryzysowej. Sobota była dniem sprawdzianu kompetencji naszych wolontariuszy. Wszyscy dzielnie przeszli przez „tor przeszkód” przygotowany przez naszych pracowników: Marcina, Kamilę, Beatę i Natalię. Serdecznie gratulujemy! Przed nami dalsza część programu wolontariackiego „Kierunek poMOC” – praktyka w CIK.
Więcej informacji

Projekt „Razem przez NIEmoc”

Lubelski projekt „Razem przez NIEmoc” najlepszy z 12 projektów, które wygrały granty ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Projekt obejmuje działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie o charakterze zapobiegawczym, edukacyjno-informacyjnym, jak również skierowane bezpośrednio do osób i rodzin zagrożonych oraz dotkniętych przemocą domową. Szeroki wachlarz oddziaływań obejmuje zajęcia warsztatowe dla dorosłych i dzieci: dla rodziców, par małżeńskich, osób dotkniętych przemocą w rodzinie, osób mających problemy ze złością oraz dla dzieci.
Więcej informacji

Jak rozmawiać z dzieckiem o trudnych sytuacjach

Dzieci czasem uczestniczą w trudnych dla siebie sytuacjach, trudno im wtedy poradzić sobie z tym, co nowe inne i nieznane.
Jeżeli wiesz, że twoje dziecko mogło być świadkiem trudnej dla siebie sytuacji możesz rozpocząć z nim rozmowę ... .
Więcej informacji


Nie pozwól zamarznąć, reaguj!

Jak udzielić pierwszej pomocy ofierze mrozu?

Od kilku dni odnotowujemy niskie temperatury. Sytuacja taka może szczególnie zagrażać życiu i zdrowiu bezdomnych. Każdej zimy wiele osób umiera z wychłodzenia organizmu. Tymczasem wiele z nich można uratować, udzielając choćby podstawowej, pierwszej pomocy.

Więcej informacji

Informacja z dnia 3 listopada 2018 r.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lublinie w ramach realizowanej w 2018r. kampanii społecznej opracował plakat dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zawierający wykaz instytucji świadczących bezpłatne wsparcie dla Mieszkańców Miasta Lublin, których dotyczy problem przemocy. ..  

Plakaty zostaną rozmieszczone w instytucjach publicznych Miasta Lublin. Zachęcamy Mieszkańców Lublina do zapoznania się z treścią plakatu oraz o kontakt z poszczególnymi instytucjami świadczącymi bezpłatną pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.Informacja z dnia 24 sierpnia 2018 r.


Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż w 2018 r. w dniach: 4 września, 2 października, 23 listopada i 4 grudnia w godz. 9:00 – 12:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować lekarz/koordynator służb medycznych Ośrodka..
 

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin na porady indywidualne dotyczące toksycznego działania alkoholu na organizm człowieka.Informacja z dnia 24 maja 2018 r.

Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż w 2018 r. w dniach: 4 czerwca, 3 lipca oraz 13 sierpnia w godz. 9:00 – 12:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować lekarz/koordynator służb medycznych Ośrodka..  

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin na porady indywidualne dotyczące toksycznego działania alkoholu na organizm człowieka.Konferencja szkoleniowa 11-12 kwietnia 2018 r.

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie organizuje w dniach 11-12 kwietnia 2018 r. konferencję szkoleniową - pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka - pt. „Interwencja kryzysowa w praktyce, zdarzenia masowe, współdziałanie służb”.  

Inauguracja konferencji odbędzie się w dniu 11.04.2018 r. o godz. 9.00 w Trybunale Koronnym. W dniu 12.04.2018 r. przeprowadzone będą 4 warsztaty tematyczne z zakresu interwencji psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. 
Więcej informacji


INFORMACJA z dnia 2018-01-29.

Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż w 2018 r. w dniach: 13 lutego, 13 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 12 czerwca, 10 lipca, 14 sierpnia, 11 września, 9 października, 13 listopada, 11 grudnia w godz. 9:00 – 11:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego, będącego ciałem doradczym Prezydenta Miasta Lublin ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz ich rodziny, dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie, w tym także osoby stosujące przemoc w rodzinie do udziału w indywidualnych spotkaniach z przedstawicielem Zespołu Interdyscyplinarnego.
 

INFORMACJA z dnia 2017-10-09.

Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż, w dniach: 27 października, 17 listopada oraz 08 grudnia br., w godz. 900 – 1200 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować lekarz/koordynator służb medycznych Ośrodka.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin na porady indywidualne dotyczące toksycznego działania alkoholu na organizm człowieka.
 

Poszukiwanie MOCY-RAZEM przeciw przemocy

W okresie od czerwca do grudnia 2017 r. Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie realizuje projekt „Poszukiwanie MOCY-RAZEM przeciw przemocy”.  

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W ramach programu utworzono poradnię internetową dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy w rodzinie.
Napisz:  sosprzemoc@cik.lublin.eu, zgłoś problem w sprawach przemocy domowej.
 

 
Więcej informacji


Nabór do grupy dla kobiet.

Zapraszamy Cię do udziału w grupie psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Jest to cykl 13 dwugodzinnych spotkań odbywających się w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Centrum i umówienia się na wstępną konsultację.
Prowadzenie: Marcin Jarecki i Katarzyna Popko.


Jeżeli doświadczasz przemocy w domu rodzinnym i chcesz:
  • Zdobyć wiedzę o tym, czym jest przemoc
  • Poznać mechanizmy występowania przemocy w rodzinie
  • Dowiedzieć się w jaki sposób przepisy prawa pomagają bronić się przed przemocą w rodzinie
  • Zmienić swój sposób myślenia na temat przemocy
  • Nauczyć się sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  • Poznać własne prawa i uczyć się je egzekwować

Nie zwlekaj i zapisz sie do grupy!


Jak wychowywać bez klapsa?

"Każdy z rodziców wypracuje swój własny styl wychowania, już od pierwszych chwil życia dziecka działania rodzica są ważne: od samego początku pokazujemy dziecku jakie zachowania wzbudzają w nas radość, a jakie złość.
Podstawą zbudowania pozytywnej więzi z dzieckiem jest wychowanie go bez przemocy. Wiemy, że można wychować dziecko bez klapsów, krzyków i potrząsania. Poniżej znajdziesz broszurę, odnośniki i artykuły, które pozwolą Ci odpowiedzieć na pytania jak to zrobić.”
(Źródło: http://dobryrodzic.fdn.pl/wychowanie-bez-przemocy-0?cat1=&cat2=663&cat3=).

Więcej informacji


Programy korekcyjno–edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Kierowane są w szczególności do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, do osób stosujących przemoc w rodzinie oraz do osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w programie.


Więcej informacji

Wolontariusz poszukiwany.

Poznaj interwencję kryzysową w praktyce.
 
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie zaprasza wolontariuszy do współpracy. Celem naszej działalności jest świadczenie interwencyjnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej mieszkańcom miasta Lublina pozostającym trudnej sytuacji życiowej w związku z różnego typu kryzysami.

Więcej informacji


Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku od 24 lutego do 1 marca 2014 roku na terenie całego kraju trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
 
Idea tygodnia związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym na 22 lutego i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz udzielenie pomocy tym osobom.

Więcej informacji


Pomoc ofiarom pożaru.

Pomoc ofiarom pożaru kamienicy przy Al. Spółdzielczości Pracy 42.

Więcej informacji