Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Kontakt

Centrum interwencji Kryzysowej
ul. Probostwo 6A, 
20-089 LublinPierwszy kontakt – umawianie/odwoływanie spotkań - sprawy interwencyjne.
Telefon: 81 – 466 55 46

email: pomoc@cik.lublin.eu  

Sekretariat
 Telefon:  81 466 – 55 – 47,,
fax. 81 466-54-94,
email: sekretariat@cik.lublin.eu
Poniedziałek-Piątek. 7:00-19:00,


Ośrodek Wczesnej Interwencji
Dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin

ul. Północna 3
81 466 55 45
81 466 54 23
e-mail: owi@cik.lublin.eu

Telefon zaufania
Dyżur całodobowy: 81 534-60-60
MapaSkorzystaj ze wsparcia CIK

Do kogo kierujemy pomoc.
Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje, oraz osoby zgłaszające się samodzielnie.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie udziela także wsparcia w postaci schronienia dla mieszkańców miasta Lublin. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, a także rodziny, które w wyniku traumatycznych wydarzeń losowych znalazły się w sytuacji kryzysu oraz wymagają pomocy. W szczególności dotyczy to ofiar pożarów, powodzi, klęsk żywiołowych, przemocy domowej, handlu ludźmi oraz innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Pobyt ma charakter krótkoterminowy, jest nieodpłatny. Osobom korzystającym ze schronienia udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna i socjalna wspierająca ich działania ukierunkowane na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.