Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Ośrodek Wczesnej Interwencji
dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin

Cele i zadania.
Celem działalności Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, będącej instrumentami realizacji szeroko rozumianej polityki społecznej miasta Lublina jest:


 • zmniejszenie negatywnych skutków nadużywania alkoholu - wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta dotyczącym osób nietrzeźwych naruszających szeroko rozumiany porządek publiczny, zagrażających swojemu życiu lub zdrowiu oraz życiu i zdrowiu innych osób,
 • przeciwdziałanie niepotrzebnemu absorbowaniu pracy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych przez osoby nietrzeźwe, których stan nie zagraża ich życiu i zdrowiu,
 • profilaktyka problemów alkoholowych,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin dysponuje 20 miejscami dla osób nietrzeźwych, czynny jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Siedziba Ośrodka znajduje się w Lublinie przy ul. Północnej 3.

Kontakt:
tel.: 81 466 55 45
81 466 54 23
e-mail: owi@cik.lublin.eu

W dniu 28.04.2016 r. przy ul. Północnej 3 w Lublinie
odbyła się uroczystość inauguracji działalności Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, funkcjonującego w ramach Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Na zaproszenie władz miasta oraz Dyrekcji Centrum odpowiedzieli przedstawiciele m.in. Rady Miasta Lublin, służby zdrowia, instytucji i organizacji zajmujących się problematyką społeczną oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Uroczystość otwarcia Ośrodka poprzedziła konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka i Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin Pani Moniki Lipińskiej.


Galeria zdjęć z otwarcia OWI (Ośrodek Wczesnej Interwencji).

INFORMACJA

Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin działający w strukturach Centrum Interwencji Kryzysowej, mieszczący się przy ul. Północnej 3 w Lublinie informuje, że na terenie Ośrodka prowadzone są następujące grupy terapeutyczne:


 
 • Grupa motywująca do zmiany stylu życia dla osób z problemem alkoholowym, będącymi Pacjentami Ośrodka Wczesnej Interwencji CIK.
  Wtorek 10.00 – 12.00

 • Grupa wsparcia dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym, będącymi Pacjentami Ośrodka Wczesnej Interwencji CIK.
  Czwartek 10.00 – 12.00

 • Dyżur:
  Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin działający w strukturach Centrum Interwencji Kryzysowej, mieszczący się przy ul. Północnej 3 w Lublinie informuje, że na terenie Ośrodka prowadzony jest dyżur pracownika socjalnego oferującego pomoc i poradnictwo w sprawach socjalnych dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym, będącymi Pacjentami Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin.
  Codziennie w godzinach 12.00 – 15.00

Serdecznie zapraszamy!
Tel. kontaktowy 81 466 55 45 lub 81 466 54 23

Skorzystaj ze wsparcia CIK

Do kogo kierujemy pomoc.
Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje, oraz osoby zgłaszające się samodzielnie.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie udziela także wsparcia w postaci schronienia dla mieszkańców miasta Lublin. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, a także rodziny, które w wyniku traumatycznych wydarzeń losowych znalazły się w sytuacji kryzysu oraz wymagają pomocy. W szczególności dotyczy to ofiar pożarów, powodzi, klęsk żywiołowych, przemocy domowej, handlu ludźmi oraz innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Pobyt ma charakter krótkoterminowy, jest nieodpłatny. Osobom korzystającym ze schronienia udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna i socjalna wspierająca ich działania ukierunkowane na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.