Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

„Kierunek poMOC” - program wolontariacki CIK

W sobotę miało miejsce podsumowanie części szkoleniowej naszego nowego projektu „Kierunek poMOC”.
Projekt ma na celu wyposażyć naszych wolontariuszy w wiedzę i umiejętności z zakresu interwencji kryzysowej. Sobota była dniem sprawdzianu kompetencji naszych wolontariuszy. Wszyscy dzielnie przeszli przez „tor przeszkód” przygotowany przez naszych pracowników: Marcina, Kamilę, Beatę i Natalię. Serdecznie gratulujemy! Przed nami dalsza część programu wolontariackiego „Kierunek poMOC” – praktyka w CIK.


  • dfdf dddd
  • fdjfjj