Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Jak rozmawiać z dzieckiem o trudnych sytuacjach

Dzieci czasem uczestniczą w trudnych dla siebie sytuacjach, trudno im wtedy poradzić sobie z tym, co nowe inne i nieznane.

Jeżeli wiesz, że twoje dziecko mogło być świadkiem trudnej dla siebie sytuacji możesz rozpocząć z nim rozmowę w domu w następujący sposób:
„Słyszałam o tym, co wydarzyło się w twojej szkole… co o tym myślisz?”,
„Co inni wiedzą o tym? Rozmawialiście na ten temat?”.


W czasie rozmowy z dzieckiem:

 • Zachowaj spokój, nie wpadaj w panikę.
 • Traktuj komunikaty dziecka poważnie, nie lekceważ. Dzieci mogą postrzegać rzeczywistość inaczej niż dorośli, czasem świat fantazji miesza się dziecku ze światem rzeczywistym. Warto wtedy urealniać niepokoje i lęki dziecka.
 • Nie odsyłaj dziecka, nie mów „nie mam czasu”, „jestem zajęta”, takie komunikaty sprawiają, że dziecko czuje się odrzucone, że samo musi sobie poradzić z problemem.
 • Zapewnij spokojne warunki do rozmowy.
 • Szanuj emocje dziecka, czasem dzieci mocniej przeżywają to, co się dzieje.
 • Zapewnij dziecku wsparcie emocjonalne.

„Rozumiem, że przeżywasz tę sytuację …”

„Widzę jak trudne jest to dla ciebie…”

 • Słuchaj uważnie, koncentruj się na tym, co mówi i jak mówi.
 • Nie zabawiaj, nie rozweselaj, nie żartuj – dziecko ma prawo czuć i przeżywać sytuacje na swój sposób. Żartowanie z trudnych sytuacji może sprawić, że dziecko wycofa się i nie będzie chciało więcej o tym rozmawiać.
 • Podziel się swoimi uczuciami i refleksjami na temat, o którym rozmawiacie. Pamiętaj nie oceniaj, nie krytykuj. Możesz pokazywać, że w Tobie ta sytuacja również wzbudza emocje.
 • Bądź cierpliwy i empatyczny, daj dziecku tyle czasu ile potrzebuje, by mogło podzielić się z Tobą swoimi niepokojami i trudnościami.
 • Szczerość jest cenna, buduje dobre relacje i więź z dzieckiem.
 • Jeżeli to będzie dobry moment porozmawiaj o konsekwencjach takiego wydarzenia dla tej osoby, dla jej najbliższych.
 • Pamiętaj, że dotyk i bliskość też są ważne, nie bój się przytulić dziecka, jeśli będzie tego potrzebowało.

Jeśli uważasz, że dzieje się coś niepokojącego z Twoim dzieckiem zgłoś się do specjalisty- np. pedagoga, psychologa.


Skorzystaj ze wsparcia CIK

Do kogo kierujemy pomoc.
Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje, oraz osoby zgłaszające się samodzielnie.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie udziela także wsparcia w postaci schronienia dla mieszkańców miasta Lublin. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, a także rodziny, które w wyniku traumatycznych wydarzeń losowych znalazły się w sytuacji kryzysu oraz wymagają pomocy. W szczególności dotyczy to ofiar pożarów, powodzi, klęsk żywiołowych, przemocy domowej, handlu ludźmi oraz innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Pobyt ma charakter krótkoterminowy, jest nieodpłatny. Osobom korzystającym ze schronienia udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna i socjalna wspierająca ich działania ukierunkowane na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.