Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku od 24 lutego do 1 marca 2014 roku na terenie całego kraju trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Idea tygodnia związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym na 22 lutego i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz udzielenie pomocy tym osobom. Podczas akcji wszystkie osoby, które zostały pokrzywdzone w wyniku przestępstwa, będą mogły uzyskać bezpłatną fachową pomoc i informację związaną z przestępczością, jak również poznać prawa przysługujące ofierze przestępstwa.

Potrzebującym AGAPE, Prokuratura, Komenda Miejska Policji i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie. W placówkach tych będą pełnione dyżury specjalistów z różnych dziedzin, którzy oferować będą bezpłatną pomoc.

W CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ul. Probostwo 6a – od poniedziałku do piątku w godz.8.00-18.00, w sobotę OD 8.00-14.00 – dyżur psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, prawnika, w poniedziałek prokuratora, w piątek policjanta.

Prokuratury Rejonowe ul. Chmielna 10; ul. Okopowa 2a codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30 – dyżur prokuratora, pracownika socjalnego, psychologa, członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie

Komenda Miejska Policji w Lublinie ul. Północna 1 – dzielnicowi, psychologowie.Skorzystaj ze wsparcia CIK

Do kogo kierujemy pomoc.
Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje, oraz osoby zgłaszające się samodzielnie.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie udziela także wsparcia w postaci schronienia dla mieszkańców miasta Lublin. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, a także rodziny, które w wyniku traumatycznych wydarzeń losowych znalazły się w sytuacji kryzysu oraz wymagają pomocy. W szczególności dotyczy to ofiar pożarów, powodzi, klęsk żywiołowych, przemocy domowej, handlu ludźmi oraz innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Pobyt ma charakter krótkoterminowy, jest nieodpłatny. Osobom korzystającym ze schronienia udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna i socjalna wspierająca ich działania ukierunkowane na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.