Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Warsztaty Edukacji Prawnej

Zapraszamy do uczestnictwa w Bezpłatnych Otwartych Warsztatach Edukacji Prawnej.
Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób przepisy prawa pomagają bronić się przed przemocą w rodzinie, Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?
Weź udział w bezpłatnych warsztatach edukacji prawnej obejmujących zakres:  • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  • Procedura „Niebieskie Karty”
  • Rozwód i separacja
  • Alimenty
  • Władza rodzicielska i ustalenie kontaktów

Na warsztatach nauczysz się:
  • Redagować pisma do sądów i urzędów
  • Rozumieć korespondencję przychodzącą z sądów i urzędów
  • Oswoisz lęk przed kontaktem z instytucjami.

Warsztaty odbywać się będą w terminach: 21.10.2015 r.  i   18.11.2015 r. w godzinach 16.00-19.00


Szkoła dla rodziców i wychowawców

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach
Prowadzimy zapisy na warsztaty realizowane w ramach programu "Szkoła dla rodziców i wychowawców". Zajęcia skierowane są do rodziców, wychowawców, którzy pragną rozwijać umiejętności wychowawcze, doskonalić się w roli rodzica lub potrzebują fachowego wsparcia w zakresie poprawy relacji z dzieckiem.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 81 466 55 47.Skorzystaj ze wsparcia CIK

Do kogo kierujemy pomoc.
Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje, oraz osoby zgłaszające się samodzielnie.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie udziela także wsparcia w postaci schronienia dla mieszkańców miasta Lublin. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, a także rodziny, które w wyniku traumatycznych wydarzeń losowych znalazły się w sytuacji kryzysu oraz wymagają pomocy. W szczególności dotyczy to ofiar pożarów, powodzi, klęsk żywiołowych, przemocy domowej, handlu ludźmi oraz innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Pobyt ma charakter krótkoterminowy, jest nieodpłatny. Osobom korzystającym ze schronienia udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna i socjalna wspierająca ich działania ukierunkowane na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.