Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

UWAGA!!! Nabór zakończony.

Wolontariusz poszukiwany

Poznaj interwencję kryzysową w praktyce.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie zaprasza wolontariuszy do współpracy. Celem naszej działalności jest świadczenie interwencyjnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej mieszkańcom miasta Lublina pozostającym trudnej sytuacji życiowej w związku z różnego typu kryzysami.Poszukujemy wolontariuszy, studentów:
  • pedagogiki,
  • psychologii,
  • pracy socjalnej,
  • prawa
do pomocy przy realizacji projektu „Razem przez niemoc”.

Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Poszczególne zadania projektu adresowane są do różnych grup odbiorców w tym: osób aktualnie doświadczających przemocy w rodzinie, świadków przemocy, sprawców przemocy , osób doświadczających przemocy w przeszłości (np. w dzieciństwie w rodzinie pochodzenia).

Możesz wybrać coś dla siebie spośród zadań takich jak:
  • Dyżury w Mobilnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym CIK
  • Informacja i promocja projektu (możliwy e-wolontariat)
  • Pomoc w bieżącej pracy CIK
  • Opieka nad dziećmi w czasie warsztatów dla dorosłych,
  • Pomoc prawna
  • INNE –liczymy na twoja kreatywność!

Zapraszamy Cię do współpracy już od marca 2014r.
Oferujemy cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy, dzięki którym nie tylko zdobędziesz wiedzę, ale też poznasz tajniki pracy w Naszej Instytucji, zwiększysz umiejętności interpersonalne, poznasz ciekawych ludzi, spróbujesz sił w nowych zadaniach. Będziesz lepiej przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz bardziej świadomy swoich zasobów i zdolności. Dajemy szansę realizowania się w wybranych działaniach zgodnie z Twoimi predyspozycjami.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem – Kamilą Murat-Rycek lub Natalią Gierczak pod nr 81 466 55 47 lub mailowy sekretariat@cik.lublin.eu  od pn. do pt. w godz. 7.00 -19.00, w so. 8.00-14.00 celem umówienia się na spotkanie w CIK. Rekrutacja trwa do 12.03.2014r. Ilość miejsc ograniczona.

Skorzystaj ze wsparcia CIK

Do kogo kierujemy pomoc.
Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje, oraz osoby zgłaszające się samodzielnie.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie udziela także wsparcia w postaci schronienia dla mieszkańców miasta Lublin. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, a także rodziny, które w wyniku traumatycznych wydarzeń losowych znalazły się w sytuacji kryzysu oraz wymagają pomocy. W szczególności dotyczy to ofiar pożarów, powodzi, klęsk żywiołowych, przemocy domowej, handlu ludźmi oraz innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Pobyt ma charakter krótkoterminowy, jest nieodpłatny. Osobom korzystającym ze schronienia udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna i socjalna wspierająca ich działania ukierunkowane na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.