center

AKTUALNOŚCI


Informacja z dniam 25 marca 2019 r.

Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż w 2019 r. w dniach: 2 kwietnia, 7 maja oraz 4 czerwca w godz. 9:00 – 12:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować lekarz/koordynator służb medycznych Ośrodka.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin na porady indywidualne dotyczące toksycznego działania alkoholu na organizm człowieka.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2019 r.

W dniach od 18-24 lutego 2019 r. obchodzimy 19. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi na potrzeby ofiar przestępstw oraz niesienie potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

W ramach obchodu Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zapraszamy do Centrum Interwencji Kryzysowej na bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne.
Więcej informacji

Informacja z dnia 2 stycznia 2019 r.

Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż, w 2019 r. w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 9:00 – 10:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będą dyżurować przedstawiciele Wspólnoty Anonimowych Alkoholików z siedzibą w Lublinie.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz rodziny, mające problem z nadużywaniem alkoholu do udziału w indywidualnych spotkaniach z przedstawicielem Wspólnoty.


"Szkoła dla Rodziców"

Serdecznie zapraszamy Rodziców na warsztaty "Szkoła dla Rodziców", w których nadrzędnym celem jest rozwijanie umiejętności wychowawczych.

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE.
Więcej informacji


Informacja z dnia 31 grudnia 2018 r.

Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje,iż w 2019 r. w dniach: 23 stycznia, 27 lutego, 27 marca, 24 kwietnia, 22 maja, 26 czerwca, 25 września, 23 października, 27 listopada, 18 grudnia w godz. 9:00 – 11:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego, będącego ciałem doradczym Prezydenta Miasta Lublin ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 
Zapraszamy na spotkania wszystkie osoby zainteresowane problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Informacja z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż w 2019 r. w dniach: 8 stycznia, 12 lutego oraz 12 marca w godz. 9:00 – 12:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować lekarz/koordynator służb medycznych Ośrodka.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin na porady indywidualne dotyczące toksycznego działania alkoholu na organizm człowieka.


Informacja z dnia 3 listopada 2018 r.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lublinie w ramach realizowanej w 2018r. kampanii społecznej opracował plakat dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zawierający wykaz instytucji świadczących bezpłatne wsparcie dla Mieszkańców Miasta Lublin, których dotyczy problem przemocy. ..  

Plakaty zostaną rozmieszczone w instytucjach publicznych Miasta Lublin. Zachęcamy Mieszkańców Lublina do zapoznania się z treścią plakatu oraz o kontakt z poszczególnymi instytucjami świadczącymi bezpłatną pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Informacja z dnia 24 sierpnia 2018 r.


Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż w 2018 r. w dniach: 4 września, 2 października, 23 listopada i 4 grudnia w godz. 9:00 – 12:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować lekarz/koordynator służb medycznych Ośrodka..
 

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin na porady indywidualne dotyczące toksycznego działania alkoholu na organizm człowieka.


Informacja z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie informuje, iż w dniu 27 czerwca 2018r. w siedzibie Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie przy ul. Wallenroda 4d zorganizował prelekcję skierowaną do przedstawicieli placówek ochrony zdrowia z terenu Miasta Lublin (lekarze, pielęgniarki, położne).

Więcej informacji

Informacja z dnia 11 czerwca 2018 r.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego uprzejmie informuje i zaprasza na prelekcję organizowaną przez Zespół Interdyscyplinarny, skierowaną do przedstawicieli placówek ochrony zdrowia z terenu Miasta Lublin (lekarze, pielęgniarki, położne), w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedury Niebieskie Karty.
Spotkanie dotyczyć będzie m. in. ustawowego obowiązku wszczynania procedury Niebieskie Karty przez przedstawicieli placówek ochrony zdrowia, z chwilą powzięcia podejrzenia występowania przemocy w rodzinie, narzędzia jakim jest dla Sądu i Prokuratury procedura Niebieskiej Karty, sposobu wypełniania formularzy Niebieskiej Karty, współpracy w ramach grup roboczych, a także konieczności zawiadamiania określonych służb o podejrzeniu przestępstwa.
 
Prelekcja odbędzie w dniu 27 czerwca (środa) o godz. 11.00 w Sali nr 401 Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie przy ul. Wallenroda 4d.

Adam Mołdoch
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Informacja z dnia 24 maja 2018 r.

Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż w 2018 r. w dniach: 4 czerwca, 3 lipca oraz 13 sierpnia w godz. 9:00 – 12:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować lekarz/koordynator służb medycznych Ośrodka..  

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin na porady indywidualne dotyczące toksycznego działania alkoholu na organizm człowieka.Konferencja szkoleniowa 11-12 kwietnia 2018 r.

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie organizuje w dniach 11-12 kwietnia 2018 r. konferencję szkoleniową - pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka - pt. „Interwencja kryzysowa w praktyce, zdarzenia masowe, współdziałanie służb”.  

Inauguracja konferencji odbędzie się w dniu 11.04.2018 r. o godz. 9.00 w Trybunale Koronnym. W dniu 12.04.2018 r. przeprowadzone będą 4 warsztaty tematyczne z zakresu interwencji psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. 
Więcej informacji


INFORMACJA z dnia 2018-01-29.

Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż w 2018 r. w dniach: 13 lutego, 13 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 12 czerwca, 10 lipca, 14 sierpnia, 11 września, 9 października, 13 listopada, 11 grudnia w godz. 9:00 – 11:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego, będącego ciałem doradczym Prezydenta Miasta Lublin ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz ich rodziny, dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie, w tym także osoby stosujące przemoc w rodzinie do udziału w indywidualnych spotkaniach z przedstawicielem Zespołu Interdyscyplinarnego.
 

Akcja pomocy psychologicznej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

W ramach obchodu Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zapraszamy do Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie na Dni Otwarte w godzinach od 11 do 15 w dniach od 20.02. do 23.02. 2018 r. bez potrzeby wcześniejszego umówienia się.
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Włączają się w nią sądy, prokuratury, policja, prawnicze samorządy zawodowe oraz liczne organizacje pozarządowe.

Więcej informacji


INFORMACJA z dnia 2018-01-02.

Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż, w 2018 r. w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 9:00 – 10:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będą dyżurować przedstawiciele Wspólnoty Anonimowych Alkoholików z siedzibą w Lublinie.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz rodziny, mające problem z nadużywaniem alkoholu do udziału w indywidualnych spotkaniach z przedstawicielem Wspólnoty.

Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż w 2018 r. w dniach: 16 stycznia, 26 lutego oraz 19 marca w godz. 9:00 – 12:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować lekarz/koordynator służb medycznych Ośrodka.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin na porady indywidualne dotyczące toksycznego działania alkoholu na organizm człowieka.
 

INFORMACJA z dnia 2017-10-09.

Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż, w dniach: 27 października, 17 listopada oraz 08 grudnia br., w godz. 900 – 1200 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować lekarz/koordynator służb medycznych Ośrodka.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin na porady indywidualne dotyczące toksycznego działania alkoholu na organizm człowieka.
 

Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie zaprasza.

Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż, w dniach: 09 października, 06 listopada oraz 04 grudnia br., w godz. 9:00 – 11:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będzie dyżurować przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego, będącego ciałem doradczym Prezydenta Miasta Lublin ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz ich rodziny, dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie, w tym także osoby stosujące przemoc w rodzinie do udziału w indywidualnych spotkaniach z przedstawicielem Zespołu Interdyscyplinarnego.
 


Poszukiwanie MOCY-RAZEM przeciw przemocy

W okresie od czerwca do grudnia 2017 r. Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie realizuje projekt „Poszukiwanie MOCY-RAZEM przeciw przemocy”.  

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W ramach programu utworzono poradnię internetową dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy w rodzinie.
Napisz:  sosprzemoc@cik.lublin.eu, zgłoś problem w sprawach przemocy domowej.
 

 
Więcej informacji


Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie zaprasza w każdy trzeci czwartek miesiąca.

Dyrekcja Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie informuje, iż, w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 9:00 – 10:00 w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3 w Lublinie będą dyżurować przedstawiciele Wspólnoty Anonimowych Alkoholików z siedzibą w Lublinie.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz rodziny, mające problem z nadużywaniem alkoholu do udziału w indywidualnych spotkaniach z przedstawicielem Wspólnoty. Pierwszy dyżur planowany jest na 21.09.2017 r. (czwartek).
 


Nabór do grupy dla kobiet.

Zapraszamy Cię do udziału w grupie psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Jest to cykl 13 dwugodzinnych spotkań odbywających się w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Centrum i umówienia się na wstępną konsultację.
Prowadzenie: Marcin Jarecki i Katarzyna Popko.


Jeżeli doświadczasz przemocy w domu rodzinnym i chcesz:
  • Zdobyć wiedzę o tym, czym jest przemoc
  • Poznać mechanizmy występowania przemocy w rodzinie
  • Dowiedzieć się w jaki sposób przepisy prawa pomagają bronić się przed przemocą w rodzinie
  • Zmienić swój sposób myślenia na temat przemocy
  • Nauczyć się sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  • Poznać własne prawa i uczyć się je egzekwować

Nie zwlekaj i zapisz sie do grupy!


Jak wychowywać bez klapsa?

"Każdy z rodziców wypracuje swój własny styl wychowania, już od pierwszych chwil życia dziecka działania rodzica są ważne: od samego początku pokazujemy dziecku jakie zachowania wzbudzają w nas radość, a jakie złość.
Podstawą zbudowania pozytywnej więzi z dzieckiem jest wychowanie go bez przemocy. Wiemy, że można wychować dziecko bez klapsów, krzyków i potrząsania. Poniżej znajdziesz broszurę, odnośniki i artykuły, które pozwolą Ci odpowiedzieć na pytania jak to zrobić.”
(Źródło: http://dobryrodzic.fdn.pl/wychowanie-bez-przemocy-0?cat1=&cat2=663&cat3=).

Więcej informacji


Programy korekcyjno–edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Kierowane są w szczególności do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, do osób stosujących przemoc w rodzinie oraz do osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w programie.


Więcej informacji

Wolontariusz poszukiwany.

Poznaj interwencję kryzysową w praktyce.
 
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie zaprasza wolontariuszy do współpracy. Celem naszej działalności jest świadczenie interwencyjnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej mieszkańcom miasta Lublina pozostającym trudnej sytuacji życiowej w związku z różnego typu kryzysami.

Więcej informacji


Otwarcie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin

W dniu 28.04.2016 r. przy ul. Północnej 3 w Lublinie odbyła się uroczystość inauguracji działalności Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, funkcjonującego w ramach Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.
 
Na zaproszenie władz miasta oraz Dyrekcji Centrum odpowiedzieli przedstawiciele m.in. Rady Miasta Lublin, służby zdrowia, instytucji i organizacji zajmujących się problematyką społeczną oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.
Uroczystość otwarcia Ośrodka poprzedziła konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka i Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin Pani Moniki Lipińskiej.

Galeria zdjęć z otwarcia OWI (Ośrodek Wczesnej Interwencji).
 
Więcej informacji


10-lecie Centrum Interwencji Kryzysowej oraz konferencja „RAZEM przez NIEmoc”

Uroczyste obchody 10-lecia Centrum Interwencji Kryzysowej W dniu 4 listopada 2015 r odbędzie się uroczysta gala z okazji 10-lecia Centrum oraz konferencja podsumowująca realizację projektu „RAZEM przez NIEmoc”.
 
Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk i Dyrektor Centrum Interwencji K ryzysowej Agnieszka Zielińska zapraszają do uczestnictwa w uroczystej konferencji ...
 


Więcej informacji


Warsztaty Edukacji Prawnej.

Zapraszamy do uczestnictwa w Bezpłatnych Otwartych Warsztatach Edukacji Prawnej.
 
Podczas spotkań na warsztatach nauczysz się między innymi, jak redagować pisma do sądów i innych instytucji, jak rozumieć korespondencję przychodzącą z sądów i urzędów, jak radzić sobie z urzędnikami. :)

Więcej informacji


„Kierunek poMOC” - program wolontariacki CIK

W sobotę miało miejsce podsumowanie części szkoleniowej naszego nowego projektu „Kierunek poMOC”.
 
Projekt ma na celu wyposażyć naszych wolontariuszy w wiedzę i umiejętności z zakresu interwencji kryzysowej. Sobota była dniem sprawdzianu kompetencji naszych wolontariuszy. Wszyscy dzielnie przeszli przez „tor przeszkód” przygotowany przez naszych pracowników: Marcina, Kamilę, Beatę i Natalię. Serdecznie gratulujemy! Przed nami dalsza część programu wolontariackiego „Kierunek poMOC” – praktyka w CIK.
Więcej informacji

Projekt „Razem przez NIEmoc”

Lubelski projekt „Razem przez NIEmoc” najlepszy z 12 projektów, które wygrały granty ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Projekt obejmuje działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie o charakterze zapobiegawczym, edukacyjno-informacyjnym, jak również skierowane bezpośrednio do osób i rodzin zagrożonych oraz dotkniętych przemocą domową. Szeroki wachlarz oddziaływań obejmuje zajęcia warsztatowe dla dorosłych i dzieci: dla rodziców, par małżeńskich, osób dotkniętych przemocą w rodzinie, osób mających problemy ze złością oraz dla dzieci.
Więcej informacji

Jak rozmawiać z dzieckiem o trudnych sytuacjach

Dzieci czasem uczestniczą w trudnych dla siebie sytuacjach, trudno im wtedy poradzić sobie z tym, co nowe inne i nieznane.
Jeżeli wiesz, że twoje dziecko mogło być świadkiem trudnej dla siebie sytuacji możesz rozpocząć z nim rozmowę ... .
Więcej informacji


Nie pozwól zamarznąć, reaguj!

Jak udzielić pierwszej pomocy ofierze mrozu?

Od kilku dni odnotowujemy niskie temperatury. Sytuacja taka może szczególnie zagrażać życiu i zdrowiu bezdomnych. Każdej zimy wiele osób umiera z wychłodzenia organizmu. Tymczasem wiele z nich można uratować, udzielając choćby podstawowej, pierwszej pomocy.

Więcej informacji

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku od 24 lutego do 1 marca 2014 roku na terenie całego kraju trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
 
Idea tygodnia związana jest z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw przypadającym na 22 lutego i ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz udzielenie pomocy tym osobom.

Więcej informacji


Pomoc ofiarom pożaru.

Pomoc ofiarom pożaru kamienicy przy Al. Spółdzielczości Pracy 42.

Więcej informacji