Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

10-lecie Centrum Interwencji Kryzysowej oraz konferencja „RAZEM przez NIEmoc”

Uroczyste obchody 10 lecia Centrum Interwencji Kryzysowej W dniu 4 listopada 2015 r odbędzie się uroczysta gala z okazji 10-lecia Centrum oraz konferencja podsumowująca realizację projektu „RAZEM przez NIEmoc”.


Konferencja odbędzie się w Hotelu Fokus przy Al. Warszawskiej 109 w Lublinie, rozpoczęcie uroczystości o godz. 11.00. Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania.
Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk i Dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej Agnieszka Zielińska zapraszają do uczestnictwa w uroczystej konferencji przedstawicieli instytucji i organizacji współpracujących oraz działających w obszarze szeroko rozumianej pomocy i wszystkich, którym bliska jest pomoc drugiemu człowiekowi.


Skorzystaj ze wsparcia CIK

Do kogo kierujemy pomoc.
Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje, oraz osoby zgłaszające się samodzielnie.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie udziela także wsparcia w postaci schronienia dla mieszkańców miasta Lublin. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, a także rodziny, które w wyniku traumatycznych wydarzeń losowych znalazły się w sytuacji kryzysu oraz wymagają pomocy. W szczególności dotyczy to ofiar pożarów, powodzi, klęsk żywiołowych, przemocy domowej, handlu ludźmi oraz innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Pobyt ma charakter krótkoterminowy, jest nieodpłatny. Osobom korzystającym ze schronienia udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna i socjalna wspierająca ich działania ukierunkowane na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.